Goede doel

Ieder kind verdient een kans om te sporten of te bewegen!

De Sports for Children Foundation heeft zich ten doel gesteld kinderen de kans te geven om goed te kunnen spelen, te sporten of te bewegen. 

In minder ontwikkelde landen is het helaas niet altijd mogelijk om aan die behoefte te voldoen wegens een gebrek aan sport- en spelmateriaal. De Sports for Children Foundation heeft zich ten doel gesteld deze kinderen te voorzien van degelijk en betrouwbaar materiaal om samen te kunnen spelen en sporten.

Jaarlijks wordt in Nederland een groot aantal sporttoestellen op scholen en sportverenigingen vervangen voor nieuwe materialen. Ook heeft Iedere sportleverancier wel monsters, overtollige, beschadigde of incourante voorraad die hij niet meer verkoopt, wat is dan mooier om dit te geven aan kinderen die dit materiaal goed kunnen gebruiken en er nog heel veel plezier aan kunnen beleven.

In de meeste gevallen worden de gebruikte toestellen naar de Milieustraat gebracht en/of wordt overtollige, beschadigde of incourante voorraad vernietigd of voor heel weinig verkocht. De Sports for Children Foundation haalt de gebruikte materialen op, knapt deze op en zorgt ervoor dat deze maar ook andere sportmaterialen op de juiste plekken komt.

Daarnaast werkt de Foundation ook op basisscholen en sportverenigingen in Nederland aan de bewustwording van het belang van voldoende beweging voor kinderen. Voor basisschoolkinderen in Nederland wil zij spelmateriaal ontwikkelen dat de kinderen op een speelse, heldere manier bewust maakt van wat het belang is van spel en beweging. Het gebrek aan beweging ligt hier echter niet zozeer aan het ontbreken van materialen of faciliteiten, maar aan gebrek aan kennis van de mogelijkheden en een gebrek aan stimulans.

De Sports for Children Foundation wil kinderen tussen de 4 en 12 jaar bewust maken van de noodzaak van bewegen en het plezier dat hiermee gepaard kan gaan. De nadruk ligt niet zozeer op (top-)sport, maar op spelen en bewegen, al dan niet in een groep.

Zie voor meer informatie; http://www.sportsforchildren.nl

 Participants

Partners

fghs fitvak